Höstseminarium 2018

Uppsprickning av granitblock under dragbelastning/Bild: RISE

6 december hölls seminariet "Laboratorie- och fältmetoder kopplade till bergmekaniska frågeställningar"  hos RISE i Borås. 

Se programmet 

Presentationerna kan du se här (fler kommer att fyllas på): 

Bergspänningsmätning med LVDT-givare