EFEE

European Federation of Explosives Engineers (EFEE), grundades 1988 och har 24 medlemsländer.

De främsta målen för federationen gäller utvecklingen av god praxis, harmonisering av regler och föreskrifter i Europa för användning av sprängämnen inom den civila sektorn.

Utbildning av personal och arbetskraft är av yttersta vikt med tanke på de kvalifikationer och utbildningsprogram som krävs för en sprängarbas.

EFEE arrangerar också världskonferenser om sprängämnen och sprängteknik vartannat år.

De främsta målen för Svenska Bergteknikföreningen som Sveriges representant i EFEE är:

- Ge och få information gällande utvecklingen av god praxis, harmonisering av regler och föreskrifter i Europa för användning av sprängämnen inom den civila sektorn.

- Ge och få utbildning av personal och arbetskraft är av yttersta vikt med tanke på de kvalifikationer och utbildningsprogram som krävs för en sprängarbas. EFEE har därmed tagit fram ett utbildningspaket, PECCS (Pan-European Competence Certificate for Shotfirers and Blast designers), som är tillgängligt för Svenska Bergteknikföreningens medlemmar.

- Vartannat år arrangeras världskonferenser om sprängämnen och sprängteknik. Hittills har 9 världskonferenser arrangerats där den senaste var i Stockholm 2017 och nästa hålls i Helsingfors 2019. Rumänien kommer att arrangera år 2021. Där kan Svenska Bergteknikföreningen vara medarrangör både som organisation och bidraga med värdefulla föredrag.

- Vara med på EFEE´s kommittee och council möten.

Hur ofta är mötena?

EFEE har 9 kommittéer som möts i samband med vår- och höstrådsmötena dvs 2 gånger per år, samtidigt som Council-mötena hålls. Vid ett av dessa tillfällen på våren hålls ett årsmöte s.k. AGM (Annual General Meeting). Vid detta möte sker omröstning av styrelse och övriga frågor som behandlats inom rådet och kommittéerna.

Vilka får delta på mötena?

Som medlem i Svenska Bergteknikföreningen så finns även möjligheten att vara med på EFEE´s Council-möten, samt även medverka och delta i kommittéerna. Det är dock bara en som får representera Svenska Bergteknikföreningen (nationen Sverige) och ha rösträtt.


Här kan du läsa mer om

Varför Svenska Bergteknikföreningen ska ha en representant med i EFEE