• Working Groups möte

    Återkoppling från ITA's arbetsgrupper 5 december 2019

  • IGEday

    Företagsanmälan för IGEday 2020 har öppnat! IGEday står för Introduce a Girl to Engineering day och är ett initiativ från kvinnliga ingenjörer och ingenjörsstudenter för att öka intresset för t...

  • International course in rock grouting

    Advanced Course in Rock Grouting Developing the craftsmanship of rock grouting into the art of engineering INVITATION, INFORMATION & REGISTRATION The course is now fully b...