Sprängmedelsleveranser

Statistik_2019.JPG

Statistik sprängmedelsleveranser

Nedan finns sammanställd statistik för respektive år. Äldre statistik finns på kansliet och kan fås på begäran. Se kontaktuppgifter längst ned på sidan.Sprängmedelsleveranser 2019

Sprängmedelsleveranser 2018

Sprängmedelsleveranser 2017

Sprängmedelsleveranser 2016

Sprängmedelsleveranser 2015