Proceedings Bergdagarna 2019

Bergmekanikdagen 19 mars:

Skriftliga föredragen (klicka på rubrikerna):

Guest lecturer: UNDERGROUND CONSTRUCTION, GEOLOGY AND GEOTECHNICAL RISK Läs här ENG_1.PNG

Standardisering av mätningen av inträngningsförmåga och reologi av cementbaserade bruk (två artiklar)
Läs här

 • Icke-Newtonsk strömning av injekteringsbruk i enskilda råa sprickor Läs här ENG_1.PNG

Cementbaserade injekteringsmedels reogram: instabilt flöde och inverkan på injektering Läs här ENG_1.PNG

 • Tunnelproduktionsdata i Chaos Läs här

 • BEFO-MEDLEYKortpresentationer av sju forskningsprojekt inom BeFo - 
  Sammanfattningar

  • Hur ska bergbyggande kunna inkluderas i Eurokod 7? Läs här

   • 3D diskret elementmodellering av dynamiska brott i samband med förkastningsrörelser: en tillämpning vid säkerhetsbedömningen av ett slutförvar för använt kärnbränsle Läs här ENG_1.PNG

   • Bergmekaniska analyser för stationsutrymmen för ny tunnelbana Akalla-Barkarby Läs här

   Geofysik för bättre bergmodeller – bidrag till tunnelbaneprojektet i Stockholm (TNG) Läs här 

  • Geofysisk kartläggning av sedimentdjup och strukturer i berg under vatten i Stockholm Läs här

  • Användning av GroundProbe GML LiDAR scanner för att mäta cementerad återfyllning i samband med igensättning Läs här ENG_1.PNG


  • Bergteknikdagen 20 mars

   • Optimering under borrning - autonom styrning av borrparameter Läs här ENG_1.PNG

    • Drönarbaserad undersökning av bergslänter – erfarenheter och potential i 3-dimensionell geodata Läs här 

   • Ventilation on demands effekt på energibesparing och för kontroll av luftkvalitet i Serra Grande gruvan, Brasilien Läs här ENG_1.PNG

   • Jakten på en bättre lösning för mekaniserad bultning i svåra bergförhållanden
    Läs här

    • Korrekt ersättning av kostnader vid TBM drift– en ny modell baserad på TBM data 
     Läs här ENG_1.PNG

    • 4 Dubbelsköld TBM maskiner för hårt berg i bruk på Oslo Follo Line projektet – Projektutmaningar och TBM lösningar Läs här ENG_1.PNG

     • Norrbotniabanan – en tunnel och bergskärningar för framtidens järnväg Läs här 

      • Ulvesund och upplösningen på ett 115 år gammalt släntstabilitetsproblem Läs här
        
      • Juridiska aspekter av skyddszoner runt tunnelanläggningar Läs här

       PECCS Läs här (artikel på svenska, muntlig presentation på engelska) ENG_1.PNG

      • Ökat fokus på betongsprutning - olika operatörscertifieringar i världen Läs här ENG_1.PNG

      • Lägesrapporter, se sammanfattningr:
      • SLIM – ett europeisk forskningsprojekt inom gruvteknik

      • Sprängning med trådlöst initieringssystem (webgen) i Finland

       Lägesrapport Anneberg-Skanstull tunnel

       Lägesrapporter från stora Projekt: presenteras muntligt