Aktuellt

IGEday.JPG

Företagsanmälan för IGEday 2020 har öppnat!

IGEday står för Introduce a Girl to Engineering day och är ett initiativ från kvinnliga ingenjörer och ingenjörsstudenter för att öka intresset för teknik och ingenjörskap bland unga tjejer. Företag, organisationer och högskolor runt om i Sverige uppmuntras att delta på denna dag, där de får möjlighet att bjuda in unga tjejer för en dag av aktiviteter, för att ge dem en inblick i hur det är att jobba som ingenjör. Det första eventet arrangerades 2014, då 13 företag och mer än 300 tjejer deltog. Dagen har arrangerats sedan dess och 2019 deltog 110 företag och 1869 tjejer.


Syfte och mål

De som arbetar med IGEday får ofta frågan om varför så få tjejer söker ingenjörsutbildningar. Här är en av många förklaringar. Det saknas inspiration och förebilder. Bilden av vad en ingenjör kan göra är oftast svårdefinierad och återspeglar inte verkligheten. Vårt syfte är att ge unga tjejer en möjlighet att bygga upp en egen bild av vad en ingenjör gör, låta dem träffa och interagera med kvinnliga ingenjörer, och förhoppningsvis förse dem med idéer och förebilder för en framtida karriär inom teknik.


http://www.igeday.com/  • Sweden Underground

  Svenska Bergteknikföreningen - Aktuellt - ctl00_cph1_pg735_exewsimg

  Boken och hemsidan publiceras med syftet att sprida kunskap om nyttan och betydelsen av undermarken som resurs inom hållbart samhällsbyggande och ge en helhetsbild av undermarksbyggande i Sverige.

  Booken och hemsidan “Sweden Underground” är ett sambarbete mellan Svenska Bergteknikföreningen, Stiftelsen Bergteknisk Forskning (BeFo), Trafikverket, SKB och Partners.

  "Sweden Underground"publiceras på engelska och vänder sig till en bred internationell och svensk målgrupp bestående av samhällsplanerare, kommuner, arkitekter och beslutsfattare som vill orientera sig i ämnet och upptäcka de möjligheter som undermarksbyggande erbjuder. Motsvarande mottagare utanför Sverige är också viktiga målgrupper.  

  Beställ boken här

  Besök hemsidan Sweden Underground

 • Inbjudan till seminarium 14 maj

  Svenska Bergteknikföreningen - Aktuellt - ctl00_cph1_pg736_exewsimg

  Törs vi åka i våra tunnlar?
  Ny reglering av byggnadsverk och tunnlar för vägar, järnvägar, spårvägar och tunnelbanor.

  Hur ser regleringen för personsäkerhet i våra tunnlar ut?  
  Hur ser de nya kraven på beräkningsregler för byggnadsverk ut i Eurokoderna?  

  -  Kom och lyssna, diskutera och ställ frågor kring Transportstyrelsens arbete med nya föreskrifter inom detta område.

  Detta är ett område som regleras av flera kompletterande och delvis överlappande regelverk. Transportstyrelsen har gett ut en ny föreskrift om säkerhet vid användning och säkerhet vid brand i tunnlar och plattformsrum för tunnelbana och spårväg. 
  Den anger även de väsentliga kraven för att säkerställa personsäkerhet i tunnlar och plattformsrum

  Vi kommer också att presentera den kommande föreskriften om tillämpningen av europeiska beräkningsregler, eurokoder, förbyggnadsverk inkluderande geotekniska krav och råd. 
  I arbetet med denna föreskrift, som är i slutfasen, anges ett antal nationella val kopplat till Eurokoderna.

  Seminariet annordnas av Svenska Bergteknikföreningen i samarbete med Transportstyrelsen.

 • Mentorsprogrammet

  Svenska Bergteknikföreningen - Aktuellt - ctl00_cph1_pg737_exewsimg

  DevelopYM är ett 1 år långt mentorprogram som riktar sig till dig som är under 35, arbetar på ett medlemsföretag till Svenska Bergteknikföreningen och vill utvecklas i din roll som entreprenör, konsult, beställare eller leverantör. Programmet inleds med en kick-off där samtliga adepter och mentorer träffas, vilket följs av en mittavstämning samt en avslutningsträff. Under året träffas adept och mentor på eget initiativ och efter egna önskemål.

  Deadline för ansökan: 22 maj, maila kajsa.lindhe@svbergteknik.se för mer information

  Adept:

   

  Är du engagerad, driven och vill utvecklas i din nuvarande roll? Då är DevelopYM något för dig.

   

  Som adept i programmet blir du tilldelad en mentor i möjlig mån utifrån dina önskemål om utveckling. Du styr i stort sett själv upplägget i detalj tillsammans med din mentor, när och var ni ska träffas samt vilka saker som ska diskuteras. Ansvaret för att skapa och driva kontakten med mentorn ligger hos dig som adept och du ansvarar själv för att få ut så mycket som möjligt av programmet. Som adept bestämmer du agenda, mål, fokus och föreslår ämnen att samtala om på träffarna. Det är ett ömsesidigt lärande, där både mentorn och adepten får nya perspektiv.

   

  Mentor:

   

  Vill du få en chans att hjälpa en yngre person inom branschen samtidigt som du kan få ett nytt perspektiv för ditt fortsatta arbete?

   

  En mentor inom DevelopYM kan på olika sätt medverka till adeptens utveckling genom att agera bollplank, ge råd och dela med sig av egna erfarenheter, både det som är bra och mindre bra. Ansvaret för att driva kontakten ligger hos adepten som bestämmer agenda, mål, fokus och föreslår ämnen att samtala om på era träffar.

    • Förbifarten öppnas upp för allmänheten

  För andra gången öppnar Trafikverket upp tunnlarna för allmänheten i bygget av E4 Förbifart Stockholm, denna gång i Vinsta. Det bjuds på fika och en inblick i det komplexa arbetet med byggandet av E4 Förbifart Stockholm. Välkommen!

  När: 24 november

  Var: Vinsta, Förrådsgränd 2

  Mer information finns här

 • BYMs studiebesök i Follobanan

  Svenska Bergteknikföreningen - Aktuellt - ctl00_cph1_pg971_exewsimg

  BYM och NFF Yngre Nettverk (Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk) har nöjet att bjuda in till årets höst-studiebesök dagen före Fjellpringningsdagarna (21 november) med temat TBM vs. konventionell drivning.

  Studiebesöket äger rum i Follobanan, ett projekt där båda drivningsmetoderna är aktuella. Efter lunch får vi lyssna på föreläsningar (i BaneNORs lokaler) samt besöka områden för genomslag av TBM.

  Program:
  09.00 Närvaro och säkerhetskurs vid Bispegata
  09.30 Tunnelbesök samt tur till besökscentret 
  12.00 Lunch
  12.30 Föreläsning 
  19.00 Pizza och mingel på Oslo Mekanisk
  För anmälan: https://www.tekna.no/kurs/fagsamling-2018-med-yngres-nettverk-37161/ 


  Eventet kommer denna gång att ske till självkostnadspris. 
  Det finns två alternativ för resa:

  Alt 1: Res på tisdag eftermiddag/kväll och bo över på hotell. Vi kommer återkomma med förslag på hotell, då kan vi gemensamt ta oss till besöket och ha en trevlig middag tillsammans

  Alt 2: Res tidig onsdag morgon och möt oss på plats (obs, måste vara på plats 9.00 för säkerhetsgenomgång). 

  Flyg hem är upp till er, men självklart är det trevligt om ni är med på pizza och mingel. 

  Några kanske stannar på Fjellsprengningsdagarna. 
  Ni anmäler er direkt till NFF, men maila gärna oss i BYM på bymsweden@gmail.com om ni avser resa alternativ 1 eller alternativ 2. 

  22-23 Fjellsprengningsdagarna, separat anmälan här:https://www.tekna.no/kurs/fjellsprengningskonferansen-2017-37053/fjellsprengningsdagen-og-bergmekanikkdagen-37060/

 • Kalendarium Svenska Bergteknikföreningen


   

 • Working Group-sammanställning

  Uppdatering från de svenska representanterna i ITA Working Groups

  WGs-rapporter 5e september 2018

  Svenska Bergteknikföreningen bad de officiella WG-representanterna svara på följande frågor:


  • Vad är det senaste som tagits fram/publicerats inom din WG?
  • Vad är planen/målet med arbetet inom din WG framöver?
  • Vad finns det för frågor som du som representant behöver stöd eller input från Svenska Bergteknikföreningen?

  Läs sammanställningen här

 • Svenska Bergmekanikgruppens Höstseminarium

  Svenska Bergteknikföreningen - Aktuellt - ctl00_cph1_pg982_exewsimg

  Laboratorie- och fältmetoder kopplade till bergmekaniska frågeställningar 

  Datum: 6 december 2018
  Plats: RISE, Borås

  För program och anmälan se här

 • Sprängämnesleveranser

  Svenska Bergteknikföreningen - Aktuellt - ctl00_cph1_pg1175_exewsimg

  Nu finns statistiken över sprängämnesleveranser på hemsidan! 

  Ni hittar statistiken här eller under menyfliken branschfakta. 

 • Internationellt

  -10-årsjubileum för EFEE World Conference on Explosives and Blasting

  Konferensen arrangeras i Helsingfors 15-18 september 2019. Läs programbladet

  - EFEE fyller 30 år! Nytt nyhetsbrev från EFEE där du kan läsa om EFEEs historik hittar du här

 • Studiebesök från Hong Kong

  Svenska Bergteknikföreningen - Aktuellt - ctl00_cph1_pg1255_exewsimg

  I juni hade vi nöjet att ta emot en delegation om 10 unga ingenjörer från Hong Kong Institution of Engineers (www.hkie.org.hk) på deras studieresa med temat ”Innovations for sustainable urban development, which covers both technologies and smart city design including use of underground space.” 

  • Besöket inleddes med en tunnelbaneresa till Norsborgs Tunnelbanedepå där gruppen fick lyssna på en presentation efterföljd av en guidad tur. Förklaring av motiv för val av en undermarkslösning gavs, samt även information kring projekteringen (design), byggskeden, drift m.m.

  Andra dagen gjordes ett besök i Kungliga Bibliotekets bergrumsarkiv, även den med guidad visning, information kring driftsaspekter etc. Senare på dagen bjöd KTH på seminarium där delegationen fick ta del av information kring universitetets utbildningar, kurser och forskningsprojekt.


  Mr Kevin Yeung, President’s Protégé, The Hong Kong Institution of Engineers sammanfattar besöket:

  “The visit to the National Library of Sweden helped us a lot in understanding the potentials of underground caverns, as well  as the measures and technologies to make these ideas viable. The seminar in KTH broadened our horizons on the recent
  advancement of geotechnical technologies in Sweden. We really appreciate what we have learnt during the visit.”

 • International course in rock grouting

  Svenska Bergteknikföreningen - Aktuellt - ctl00_cph1_pg1258_exewsimg

  Advanced Course in Rock Grouting

  Developing the craftsmanship of rock grouting into the art of engineering

  INVITATION, INFORMATION & REGISTRATION

  The course is now fully booked.


  Part 1:4 September 2019 at Hilton Helsinki Airport, Finland (following Nordic Grouting Symposium, 2-3 September).

  Part 2: 22-24 October 2019

  At SKB Äspö Hard Rock Laboratory, Oskarshamn, Sweden.

  The course is now fully booked.

 • IGEday

  Svenska Bergteknikföreningen - Aktuellt - ctl00_cph1_pg970_exewsimg

  Företagsanmälan för IGEday 2020 har öppnat!

  IGEday står för Introduce a Girl to Engineering day och är ett initiativ från kvinnliga ingenjörer och ingenjörsstudenter för att öka intresset för teknik och ingenjörskap bland unga tjejer. Företag, organisationer och högskolor runt om i Sverige uppmuntras att delta på denna dag, där de får möjlighet att bjuda in unga tjejer för en dag av aktiviteter, för att ge dem en inblick i hur det är att jobba som ingenjör. Det första eventet arrangerades 2014, då 13 företag och mer än 300 tjejer deltog. Dagen har arrangerats sedan dess och 2019 deltog 110 företag och 1869 tjejer.


  Syfte och mål

  De som arbetar med IGEday får ofta frågan om varför så få tjejer söker ingenjörsutbildningar. Här är en av många förklaringar. Det saknas inspiration och förebilder. Bilden av vad en ingenjör kan göra är oftast svårdefinierad och återspeglar inte verkligheten. Vårt syfte är att ge unga tjejer en möjlighet att bygga upp en egen bild av vad en ingenjör gör, låta dem träffa och interagera med kvinnliga ingenjörer, och förhoppningsvis förse dem med idéer och förebilder för en framtida karriär inom teknik.


  http://www.igeday.com/ 
 • Working Groups möte

  Svenska Bergteknikföreningen - Aktuellt - ctl00_cph1_pg1477_exewsimg

  Återkoppling från ITA's arbetsgrupper 5 december 2019

  Mötet kommer att hållas i Världens Resors lokaler på Tegnérgatan 8 i Stockholm
  kl. 13:00 till 16:00

 • Bergdagarna 2020

  Svenska Bergteknikföreningen - Aktuellt - ctl00_cph1_pg1007_exewsimg

  Anmälan är öppen! 

  Välkommen till hela bergbranschens viktigaste mötesplats!
  Bergdagarna utgörs av två dagar, Bergmekanikdagen och Bergteknikdagen, båda fullspäckade med information och nyheter från branschen.
  Ta tillfället i akt och träffa branschkollegor, lyssna på föredrag och besök företag i utställningen.

  Varmt välkomna!

  Mer information om konferensen, programmet och anmälan finns här