Aktuellt

IGEday.JPG

Företagsanmälan för IGEday 2020 har öppnat!

IGEday står för Introduce a Girl to Engineering day och är ett initiativ från kvinnliga ingenjörer och ingenjörsstudenter för att öka intresset för teknik och ingenjörskap bland unga tjejer. Företag, organisationer och högskolor runt om i Sverige uppmuntras att delta på denna dag, där de får möjlighet att bjuda in unga tjejer för en dag av aktiviteter, för att ge dem en inblick i hur det är att jobba som ingenjör. Det första eventet arrangerades 2014, då 13 företag och mer än 300 tjejer deltog. Dagen har arrangerats sedan dess och 2019 deltog 110 företag och 1869 tjejer.


Syfte och mål

De som arbetar med IGEday får ofta frågan om varför så få tjejer söker ingenjörsutbildningar. Här är en av många förklaringar. Det saknas inspiration och förebilder. Bilden av vad en ingenjör kan göra är oftast svårdefinierad och återspeglar inte verkligheten. Vårt syfte är att ge unga tjejer en möjlighet att bygga upp en egen bild av vad en ingenjör gör, låta dem träffa och interagera med kvinnliga ingenjörer, och förhoppningsvis förse dem med idéer och förebilder för en framtida karriär inom teknik.


http://www.igeday.com/ Den 6:e februari 2020 arrangerade Svenska Bergteknikföreningen ett seminarium med utgångspunkt i FIDIC Emerald book

Stort tack till alla som var med på seminariet! Det blev bra diskussioner i den samlade gruppen om både kontraktuella utmaningar vi idag ser i branschen samt vad det innebär att arbeta med en ”geotechnical baseline”, som är grunden i Emerald Book. Flera intressanta idéer kom fram under seminariet, om hur vi kan inspireras av innehållet i Emerald Book för att till exempel förbättra reglering av varierande jord, berg och vattenförhållanden i våra undermarksprojekt. Föreningen och BeFo arbetar vidare för att utveckla dessa idéer.

Bakgrunden till seminariet finns att läsa härnedan.

Emerald Book

Conditions of Contract for Underground Works (Emerald Book), är en publikation om avtalsvillkor som framarbetats genom ett samarbete mellan Federation of Consulting Engineers (FIDIC), och International Tunnelling and Underground Association (ITA-AITES). 
För att möta efterfrågan på en internationell bästa praxis gällande upphandling av tunnlar och underjordiska byggarbeten har allmänna avtalsvillkor utformats för användning vid underjordsarbeten. Dessa villkor kan även vara användbara i andra arbeten som inkluderar en betydande geoteknisk osäkerhet. Villkoren inkluderar nya koncept med hänsyn till de risker som är specifika för underjordiska arbeten. Risker relaterade till fysiska förhållanden under marken som inte är möjliga att bedöma med tillräcklig precision i förväg av avtalet, och därför inte kan tilldelas entreprenören helt, adresseras särskilt.

Villkoren återspeglar den grundläggande principen som ligger till grund för alla FIDIC-kontrakt, nämligen balanserad riskfördelning mellan parterna i avtalet. En sådan balanserad riskfördelning är av avgörande betydelse för ett positivt projektresultat i kontrakt som avser underjordiska arbeten. Läs mer om bokens innehåll här


FIDIC är en internationell sammanslutning av nationella medlemsföreningar för ingenjörer. Föreningen grundades 1913 av tre nationella associationer av ingenjörer inom Europa. Syftet med federationens bildande var att gemensamt främja medlemsföreningarnas yrkesintressen och att sprida information som är av intresse för deras medlemmar. Idag är FIDIC utbrett över 100 länder runtom i världen och omfattar de flesta av de privata konsultföretagen.

FIDIC’s strategiska mål är att: representera företag världen över som tillhandahåller teknikbaserade intellektuella tjänster för den byggda och naturliga miljön; hjälpa medlemmarna med frågor som rör affärspraxis; definiera och aktivt främja överensstämmelse med en etisk kod; förbättra bilden av konsulterande ingenjörer som ledare och välfärdsskapare i samhället; främja engagemanget för miljömässig hållbarhet; stödja och främja unga yrkesmän som framtida ledare. Läs mer om FIDIC här


 • Sweden Underground

  Svenska Bergteknikföreningen - Aktuellt - ctl00_cph1_pg735_exewsimg

  Boken och hemsidan publiceras med syftet att sprida kunskap om nyttan och betydelsen av undermarken som resurs inom hållbart samhällsbyggande och ge en helhetsbild av undermarksbyggande i Sverige.

  Booken och hemsidan “Sweden Underground” är ett sambarbete mellan Svenska Bergteknikföreningen, Stiftelsen Bergteknisk Forskning (BeFo), Trafikverket, SKB och Partners.

  "Sweden Underground"publiceras på engelska och vänder sig till en bred internationell och svensk målgrupp bestående av samhällsplanerare, kommuner, arkitekter och beslutsfattare som vill orientera sig i ämnet och upptäcka de möjligheter som undermarksbyggande erbjuder. Motsvarande mottagare utanför Sverige är också viktiga målgrupper.  

  Beställ boken här

  Besök hemsidan Sweden Underground

 • Inbjudan till seminarium 14 maj

  Svenska Bergteknikföreningen - Aktuellt - ctl00_cph1_pg736_exewsimg

  Törs vi åka i våra tunnlar?
  Ny reglering av byggnadsverk och tunnlar för vägar, järnvägar, spårvägar och tunnelbanor.

  Hur ser regleringen för personsäkerhet i våra tunnlar ut?  
  Hur ser de nya kraven på beräkningsregler för byggnadsverk ut i Eurokoderna?  

  -  Kom och lyssna, diskutera och ställ frågor kring Transportstyrelsens arbete med nya föreskrifter inom detta område.

  Detta är ett område som regleras av flera kompletterande och delvis överlappande regelverk. Transportstyrelsen har gett ut en ny föreskrift om säkerhet vid användning och säkerhet vid brand i tunnlar och plattformsrum för tunnelbana och spårväg. 
  Den anger även de väsentliga kraven för att säkerställa personsäkerhet i tunnlar och plattformsrum

  Vi kommer också att presentera den kommande föreskriften om tillämpningen av europeiska beräkningsregler, eurokoder, förbyggnadsverk inkluderande geotekniska krav och råd. 
  I arbetet med denna föreskrift, som är i slutfasen, anges ett antal nationella val kopplat till Eurokoderna.

  Seminariet annordnas av Svenska Bergteknikföreningen i samarbete med Transportstyrelsen.

 • Mentorsprogrammet

  Svenska Bergteknikföreningen - Aktuellt - ctl00_cph1_pg737_exewsimg

  DevelopYM är ett 1 år långt mentorprogram som riktar sig till dig som är under 35, arbetar på ett medlemsföretag till Svenska Bergteknikföreningen och vill utvecklas i din roll som entreprenör, konsult, beställare eller leverantör. Programmet inleds med en kick-off där samtliga adepter och mentorer träffas, vilket följs av en mittavstämning samt en avslutningsträff. Under året träffas adept och mentor på eget initiativ och efter egna önskemål.

  Deadline för ansökan: 22 maj, maila kajsa.lindhe@svbergteknik.se för mer information

  Adept:

   

  Är du engagerad, driven och vill utvecklas i din nuvarande roll? Då är DevelopYM något för dig.

   

  Som adept i programmet blir du tilldelad en mentor i möjlig mån utifrån dina önskemål om utveckling. Du styr i stort sett själv upplägget i detalj tillsammans med din mentor, när och var ni ska träffas samt vilka saker som ska diskuteras. Ansvaret för att skapa och driva kontakten med mentorn ligger hos dig som adept och du ansvarar själv för att få ut så mycket som möjligt av programmet. Som adept bestämmer du agenda, mål, fokus och föreslår ämnen att samtala om på träffarna. Det är ett ömsesidigt lärande, där både mentorn och adepten får nya perspektiv.

   

  Mentor:

   

  Vill du få en chans att hjälpa en yngre person inom branschen samtidigt som du kan få ett nytt perspektiv för ditt fortsatta arbete?

   

  En mentor inom DevelopYM kan på olika sätt medverka till adeptens utveckling genom att agera bollplank, ge råd och dela med sig av egna erfarenheter, både det som är bra och mindre bra. Ansvaret för att driva kontakten ligger hos adepten som bestämmer agenda, mål, fokus och föreslår ämnen att samtala om på era träffar.

    • Förbifarten öppnas upp för allmänheten

  För andra gången öppnar Trafikverket upp tunnlarna för allmänheten i bygget av E4 Förbifart Stockholm, denna gång i Vinsta. Det bjuds på fika och en inblick i det komplexa arbetet med byggandet av E4 Förbifart Stockholm. Välkommen!

  När: 24 november

  Var: Vinsta, Förrådsgränd 2

  Mer information finns här

 • BYMs studiebesök i Follobanan

  Svenska Bergteknikföreningen - Aktuellt - ctl00_cph1_pg971_exewsimg

  BYM och NFF Yngre Nettverk (Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk) har nöjet att bjuda in till årets höst-studiebesök dagen före Fjellpringningsdagarna (21 november) med temat TBM vs. konventionell drivning.

  Studiebesöket äger rum i Follobanan, ett projekt där båda drivningsmetoderna är aktuella. Efter lunch får vi lyssna på föreläsningar (i BaneNORs lokaler) samt besöka områden för genomslag av TBM.

  Program:
  09.00 Närvaro och säkerhetskurs vid Bispegata
  09.30 Tunnelbesök samt tur till besökscentret 
  12.00 Lunch
  12.30 Föreläsning 
  19.00 Pizza och mingel på Oslo Mekanisk
  För anmälan: https://www.tekna.no/kurs/fagsamling-2018-med-yngres-nettverk-37161/ 


  Eventet kommer denna gång att ske till självkostnadspris. 
  Det finns två alternativ för resa:

  Alt 1: Res på tisdag eftermiddag/kväll och bo över på hotell. Vi kommer återkomma med förslag på hotell, då kan vi gemensamt ta oss till besöket och ha en trevlig middag tillsammans

  Alt 2: Res tidig onsdag morgon och möt oss på plats (obs, måste vara på plats 9.00 för säkerhetsgenomgång). 

  Flyg hem är upp till er, men självklart är det trevligt om ni är med på pizza och mingel. 

  Några kanske stannar på Fjellsprengningsdagarna. 
  Ni anmäler er direkt till NFF, men maila gärna oss i BYM på bymsweden@gmail.com om ni avser resa alternativ 1 eller alternativ 2. 

  22-23 Fjellsprengningsdagarna, separat anmälan här:https://www.tekna.no/kurs/fjellsprengningskonferansen-2017-37053/fjellsprengningsdagen-og-bergmekanikkdagen-37060/

 • Kalendarium Svenska Bergteknikföreningen


   

 • Working Group-sammanställning

  Uppdatering från de svenska representanterna i ITA Working Groups

  WGs-rapporter 5e september 2018

  Svenska Bergteknikföreningen bad de officiella WG-representanterna svara på följande frågor:


  • Vad är det senaste som tagits fram/publicerats inom din WG?
  • Vad är planen/målet med arbetet inom din WG framöver?
  • Vad finns det för frågor som du som representant behöver stöd eller input från Svenska Bergteknikföreningen?

  Läs sammanställningen här

 • Svenska Bergmekanikgruppens Höstseminarium

  Svenska Bergteknikföreningen - Aktuellt - ctl00_cph1_pg982_exewsimg

  Laboratorie- och fältmetoder kopplade till bergmekaniska frågeställningar 

  Datum: 6 december 2018
  Plats: RISE, Borås

  För program och anmälan se här

 • Sprängämnesleveranser

  Svenska Bergteknikföreningen - Aktuellt - ctl00_cph1_pg1175_exewsimg

  Nu finns statistiken över sprängämnesleveranser på hemsidan! 

  Ni hittar statistiken här eller under menyfliken branschfakta. 

 • Internationellt

  -10-årsjubileum för EFEE World Conference on Explosives and Blasting

  Konferensen arrangeras i Helsingfors 15-18 september 2019. Läs programbladet

  - EFEE fyller 30 år! Nytt nyhetsbrev från EFEE där du kan läsa om EFEEs historik hittar du här

 • Studiebesök från Hong Kong

  Svenska Bergteknikföreningen - Aktuellt - ctl00_cph1_pg1255_exewsimg

  I juni hade vi nöjet att ta emot en delegation om 10 unga ingenjörer från Hong Kong Institution of Engineers (www.hkie.org.hk) på deras studieresa med temat ”Innovations for sustainable urban development, which covers both technologies and smart city design including use of underground space.” 

  • Besöket inleddes med en tunnelbaneresa till Norsborgs Tunnelbanedepå där gruppen fick lyssna på en presentation efterföljd av en guidad tur. Förklaring av motiv för val av en undermarkslösning gavs, samt även information kring projekteringen (design), byggskeden, drift m.m.

  Andra dagen gjordes ett besök i Kungliga Bibliotekets bergrumsarkiv, även den med guidad visning, information kring driftsaspekter etc. Senare på dagen bjöd KTH på seminarium där delegationen fick ta del av information kring universitetets utbildningar, kurser och forskningsprojekt.


  Mr Kevin Yeung, President’s Protégé, The Hong Kong Institution of Engineers sammanfattar besöket:

  “The visit to the National Library of Sweden helped us a lot in understanding the potentials of underground caverns, as well  as the measures and technologies to make these ideas viable. The seminar in KTH broadened our horizons on the recent
  advancement of geotechnical technologies in Sweden. We really appreciate what we have learnt during the visit.”

 • International course in rock grouting

  Svenska Bergteknikföreningen - Aktuellt - ctl00_cph1_pg1258_exewsimg

  Advanced Course in Rock Grouting

  Developing the craftsmanship of rock grouting into the art of engineering

  INVITATION, INFORMATION & REGISTRATION

  The course is now fully booked.


  Part 1:4 September 2019 at Hilton Helsinki Airport, Finland (following Nordic Grouting Symposium, 2-3 September).

  Part 2: 22-24 October 2019

  At SKB Äspö Hard Rock Laboratory, Oskarshamn, Sweden.

  The course is now fully booked.

 • IGEday

  Svenska Bergteknikföreningen - Aktuellt - ctl00_cph1_pg970_exewsimg

  Företagsanmälan för IGEday 2020 har öppnat!

  IGEday står för Introduce a Girl to Engineering day och är ett initiativ från kvinnliga ingenjörer och ingenjörsstudenter för att öka intresset för teknik och ingenjörskap bland unga tjejer. Företag, organisationer och högskolor runt om i Sverige uppmuntras att delta på denna dag, där de får möjlighet att bjuda in unga tjejer för en dag av aktiviteter, för att ge dem en inblick i hur det är att jobba som ingenjör. Det första eventet arrangerades 2014, då 13 företag och mer än 300 tjejer deltog. Dagen har arrangerats sedan dess och 2019 deltog 110 företag och 1869 tjejer.


  Syfte och mål

  De som arbetar med IGEday får ofta frågan om varför så få tjejer söker ingenjörsutbildningar. Här är en av många förklaringar. Det saknas inspiration och förebilder. Bilden av vad en ingenjör kan göra är oftast svårdefinierad och återspeglar inte verkligheten. Vårt syfte är att ge unga tjejer en möjlighet att bygga upp en egen bild av vad en ingenjör gör, låta dem träffa och interagera med kvinnliga ingenjörer, och förhoppningsvis förse dem med idéer och förebilder för en framtida karriär inom teknik.


  http://www.igeday.com/ 
 • Lyckat seminarium - FIDIC Emerald book

  Svenska Bergteknikföreningen - Aktuellt - ctl00_cph1_pg1477_exewsimg

  Den 6:e februari 2020 arrangerade Svenska Bergteknikföreningen ett seminarium med utgångspunkt i FIDIC Emerald book

  Stort tack till alla som var med på seminariet! Det blev bra diskussioner i den samlade gruppen om både kontraktuella utmaningar vi idag ser i branschen samt vad det innebär att arbeta med en ”geotechnical baseline”, som är grunden i Emerald Book. Flera intressanta idéer kom fram under seminariet, om hur vi kan inspireras av innehållet i Emerald Book för att till exempel förbättra reglering av varierande jord, berg och vattenförhållanden i våra undermarksprojekt. Föreningen och BeFo arbetar vidare för att utveckla dessa idéer.

  Bakgrunden till seminariet finns att läsa härnedan.

  Emerald Book

  Conditions of Contract for Underground Works (Emerald Book), är en publikation om avtalsvillkor som framarbetats genom ett samarbete mellan Federation of Consulting Engineers (FIDIC), och International Tunnelling and Underground Association (ITA-AITES).
  För att möta efterfrågan på en internationell bästa praxis gällande upphandling av tunnlar och underjordiska byggarbeten har allmänna avtalsvillkor utformats för användning vid underjordsarbeten. Dessa villkor kan även vara användbara i andra arbeten som inkluderar en betydande geoteknisk osäkerhet. Villkoren inkluderar nya koncept med hänsyn till de risker som är specifika för underjordiska arbeten. Risker relaterade till fysiska förhållanden under marken som inte är möjliga att bedöma med tillräcklig precision i förväg av avtalet, och därför inte kan tilldelas entreprenören helt, adresseras särskilt.

  Villkoren återspeglar den grundläggande principen som ligger till grund för alla FIDIC-kontrakt, nämligen balanserad riskfördelning mellan parterna i avtalet. En sådan balanserad riskfördelning är av avgörande betydelse för ett positivt projektresultat i kontrakt som avser underjordiska arbeten. Läs mer om bokens innehåll här


  FIDIC är en internationell sammanslutning av nationella medlemsföreningar för ingenjörer. Föreningen grundades 1913 av tre nationella associationer av ingenjörer inom Europa. Syftet med federationens bildande var att gemensamt främja medlemsföreningarnas yrkesintressen och att sprida information som är av intresse för deras medlemmar. Idag är FIDIC utbrett över 100 länder runtom i världen och omfattar de flesta av de privata konsultföretagen.

  FIDIC’s strategiska mål är att: representera företag världen över som tillhandahåller teknikbaserade intellektuella tjänster för den byggda och naturliga miljön; hjälpa medlemmarna med frågor som rör affärspraxis; definiera och aktivt främja överensstämmelse med en etisk kod; förbättra bilden av konsulterande ingenjörer som ledare och välfärdsskapare i samhället; främja engagemanget för miljömässig hållbarhet; stödja och främja unga yrkesmän som framtida ledare. Läs mer om FIDIC här

 • Bergdagarna inställda - Bergdagarna conference is canceled

  English version - scroll down

  Under rådande omständigheter har Svenska Bergteknikföreningen tvingats ställa in Bergdagarna 17-18 mars.  Vi baserar detta på nationella riktlinjer, regeringens beslut igår samt Folkhälsomyndighetens rekommendation om att begränsa folksamlingar i syfte att minska risken för spridning av COVID-19.

  Vi undersöker f.n. olika möjligheter att hantera den uppkomna situationen och återkommer med mer information så snart vi kan.

  Vi beklagar omständigheterna och de olägenheter som detta orsakar alla som skulle ha deltagit som utställare, föredragshållare och besökare.

  Med vänliga hälsningar
  Svenska Bergteknikföreningens styrelse och Utskottet för Bergdagarna

  English version:

  Under prevailing circumstances, the Swedish Rock Engineering Association
  has been forced to cancel the Bergdagarna 17-18 March. We base this on national guidelines, the government's decision yesterday and the recommendation of the Public Health Authority to limit public gatherings in order to reduce the risk of spreading COVID-19.

  We are currently investigating different opportunities to handle the situation arising and will return with more information as soon as we can.

  We regret the circumstances and the inconveniences this causes all who would have participated as exhibitors, speakers and visitors.

  Sincerely
  The Swedish Rock Engineering Association’s Board of Directors and the Bergdagarna Committee

  (2020-03-12)

 • Arbetet med de inställda Bergdagarna fortgår

  2020-03-18 - Med anledning av att Bergdagarna ställdes in kommer det in många frågor och funderingar till oss. Det har vi full förståelse för och vi på föreningen arbetar just nu oavbrutet med att reda ut konsekvenserna av den inställda konferensen. Som vi tidigare har meddelat så kommer vi att återkomma till er så snart vi kan ge mer information.
  Vi hoppas att ni har förståelse för att detta kommer att ta lite tid och uppskattar ert tålamod.

  Vi beklagar omständigheterna och de eventuella olägenheter det har medfört för alla er utställare, föredragshållare och deltagare. 


   

 • Per Vedin blir ny ordförande

  2020-04-23 På årsmöte den 23 april utsågs Per Vedin, Trafikverket, till Svenska Bergteknikföreningens nya ordförande. Han ersätter därmed Robert Sturk som har varit ordförande sedan 2014

  Per Vedin har sedan ett år tillbaka varit delaktig i Svenska bergteknikföreningen som ledamot i styrelsen samt som ledamot i föreningens internationella utskott. 

  Styrelsen har även fått fyra nya ledamöter, Craig Griffiths, Zinkgruvan, Johan Jonsson, Epiroc, Hans Hogård, Skanska och Gabriella Winnberg, Sandvik. 
  Vi hälsar vår nya ordförande och de nya ledamöterna varmt välkomna till föreningen!
   
  Vi vill även rikta ett extra stort tack till avgående ordförande Robert Sturk, och ledamöterna Per Holmberg och Jörgen Crilén för deras fantastiska insatser i föreningen under flera år. Den tid och engagemang som lagts ner i föreningen är oumbärlig för vår fortsatta utveckling.

 • Återbetalning deltagaravgifter Bergdagarna

  2020-05-05 Under mars och april har vi gjort utskick till alla deltagare som var anmälda till Bergdagarna med information om återbetalningar av deltagaravgiften. Har dessa utskick av någon anledning inte nått dig så finns information att läsa här.

  Datumet för begäran av återbetalning har flyttats fram till den 31 maj 2020

 • Svenska Bergteknikföreningen tydliggör kraven för yrket sprängarbas

  Rapportering om sprängningar och explosioner i vårt samhälle ökar. Svenska Bergteknikföreningen vill därför tydliggöra yrkesrollen sprängarbas. En effekt av arbetet kan också bli en tryggare tillståndsgivning och tillsyn för kommuner, Polisen och Arbetsmiljöverket.

  Det finns en tydlig koppling mellan sprängkort, tillstånd och tillsyn. Ett formaliserat sprängkort är viktigt för att minska tillgången av explosiva varor till andra än behöriga yrkesgrupper. Svenska Bergteknikföreningen har som ideell förening beslutat att ta ett ansvar för ett nytt sprängkort. Anledningen till beslutet är att innehållet för den dokumenterade kunskapen som efterfrågas av Arbetsmiljöverket och kommuner kan bli ännu tydligare.

  Sprängkortet kvalitetssäkras och formaliseras genom att Svenska Bergteknikföreningen har ansökt om att bli utfärdare av kvalifikationen Sprängarbas - sprängkort klass A. Det sker genom SeQF, Sveriges referensram för kvalifikationer, där myndigheten för yrkeshögskolan är beslutande. Detta är en av de första yrkesrollerna inom bygg- och anläggningssektorn som tydliggörs på det här sättet.

  –      Svenska Bergteknikföreningen kommer inte att bedriva egna utbildningar. Vår roll blir att godkänna examinatorer som erbjuder kurser, säkerställa att de som gått kurserna uppnått kompetenskraven samt att utfärda sprängkort. Vi kommer att fokusera på att informera alla som berörs och även skapa ett forum för erfarenhetsutbyte, säger Per Vedin, ordförande i Svenska Bergteknikföreningen.

  Redan idag finns en praxis i branschen för innehåll och omfattning för den dokumenterade kunskapen och utfärdande av sprängkort. Tack vare att Arbetsmiljöverket från och med 1 januari 2020 reviderat sin föreskrifter om sprängarbete finns nu möjligheten för branschen att ta ett större ansvar, något som Svenska Bergteknikföreningen nu gör. Initiativet får stöd av bl.a. MSB, Arbetsmiljöverket, Byggföretagen och BEF (Bergsprängningsentreprenörernas förening).

  –      Vårt mål från början var att tydliggöra kraven för det reglerade yrket sprängarbas. Detta för att öka yrkesstoltheten för alla som jobbar som sprängare, höja kunskapsnivån i branschen och få en ännu bättre arbetsmiljö. En effekt av vårt arbete kan också bli en ännu tryggare tillståndsgivning och tillsyn för kommunerna, Polisen och Arbetsmiljöverket, fortsätter Per Vedin.

  För att få köpa och inneha explosiva varor krävs att man är föreståndare i tillståndspliktig verksamhet med explosiva varor. Det är respektive kommun som beviljar tillstånden. När ett sprängarbete sedan ska utföras krävs en ansvarig sprängarbas enligt Arbetsmiljöverkets regler. För att erhålla tillstånd som föreståndare eller för att arbeta som sprängarbas krävs dokumenterade kunskaper. Detta kan visas med en meritförteckning, utbildningsintyg eller sprängkort. Genom att formalisera den praxis som finns idag underlättas arbetet med tillståndsgivning och tillsyn. 

 • Årets innovation 2019 tilldelas Robert Sturk

  SBUF - Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond's pris Årets Innovation 2019 går till det SBUF-finansierade projektet Oförstörande produktionskontroll av bakfyllnad i tunnlar av prefabricerade tunnelelement där Robert Sturk, Skanska, var projektledare. Projektet visar att man inte behöver borra hål i något som man vill ska vara vattentätt. I stället kan man ersätta det med så kallad ”oförstörande provning”. 

  SBUF delar årligen ut pris till bästa utvecklingsprojekt inom bygg-, installations- eller anläggningsbranschen. Årets innovation 2019 tilldelas projektledaren Robert Sturk för det SBUF-finansierade projektet Oförstörande produktionskontroll av bakfyllnad i tunnlar av prefabricerade tunnelelement. Projektet genomfördes parallellt med drivningen av tunneln i Hallandsåsen och resultatet kunde implementeras direkt.

  Motiveringen för utmärkelsen lyder: ”Projektet har utvecklat en metod för kvalitetskontroll av betongtunnlar. Användningen av oförstörande provning ökar säkerhet och tillförlitlighet hos den färdiga tunneln och gör att tekniska, miljömässiga och ekonomiska risker minskas vilket bidrar till ökad samhällsnytta.”

  Slutrapporten finns att läsa här

 • WTC 2020 Kuala Lumpur ställs in

  2020-07-01 The Institution of Engineers, Malaysia (IEM) har meddelat att WTC 2020 i Kuala Lumpur, Malaysia ställs in. 

  ITA stöder IEM’s beslut att ställa in ett fysiskt WTC 2020 och delar synen att det är lämpligt med tanke på den rådande situationen i och med den globala spridningen av coronaviruset. Ambitionen är nu istället att försöka anordna ett digitalt evenemang. Mer information om det annonseras vid ett senare tillfälle.


  Andra aktiviteter som arrangeras av ITA i samband med WTC-konferenserna, exempelvis Generalförsamlingen (General Assembly), där Svenska Bergteknikföreningen representerar Sverige, avses hållas som ett digitalt möte i September. Även arbetsgrupper (Working Groups) och kommittéer kommer att hålla sina möten digitala. Det globala arbetet inom branschen fortsätter!