Working Groups

Working_Groups_2019.JPG

Återkoppling från ITA's arbetsgrupper 5 december 2019

Mötet kommer att hållas i Världens Resors lokaler på Tegnérgatan 8 i Stockholm
kl. 13:00 till 16:00